คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2021

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช. ครั้งที่ 2

วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2564 นางสุมนรัตน์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศดปช. | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ดำเนินการประชุมประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอำเภอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม้ผล | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสูตร “ การผลิตและการขยายพันธุ์พืช ”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น