คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2021

จัดกิจกรรมยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนบ้านใต้

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยุวเกษตรกร | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร และเยี่ยมเยียน ศพก และแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศพก., แปลงใหญ่ | ใส่ความเห็น

กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการ one stop service และโครงการต่างๆ ณ สำนักเกษตรอำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 20-21 มกราคม 2564  นางสุมนรัตน์ น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศจช., ศดปช. | ใส่ความเห็น

ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

วันที่  19 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิสาหกิจชุมชน | ใส่ความเห็น