คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2020

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และร่วมลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิต

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, เกษตรทฤษฎีใหม่ | ใส่ความเห็น

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม, ศดปช. | ใส่ความเห็น

ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการถนนกินได้ ปลอดภัย ไร้สารพิษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการตู้เย็นข้างบ้าน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน โครงการตู้เย็นข้างบ้าน | ใส่ความเห็น