คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2020

เข้าร่วมการตรวจรับรองระบบมาตรฐานออร์แกนิค NOP USDA ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิสาหกิจชุมชน, แปลงใหญ่ | ใส่ความเห็น

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ สำรวจโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงพืชผัก พร้อมทั้งสอนการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศจช., ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ | ใส่ความเห็น