คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2020

ติดตามการปลูกพืชโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 และแจกเมล็ดพันธุ์ผัก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ, เกษตรทฤษฎีใหม่ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการเกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ, เกษตรทฤษฎีใหม่ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ติดตามแปลงตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาอำเภอเกาะพะงัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -​2565)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น