คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2020

รับมอบพันธุ์พืชโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสุมนรัตน์ นาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ติดตามแปลงตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสุมนรัตน์ นาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ, ศจช. | ใส่ความเห็น

ดำเนินการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านโควิด ปลูกผักครัวเรือน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนัก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น

ร่วมติดตามงานโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสุมนรัตน์ นาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ, เกษตรทฤษฎีใหม่ | ใส่ความเห็น