คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2020

ดำเนินการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านโควิด ปลูกผักครัวเรือน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น

ให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิท19 (COVID-19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทะเบียนเกษตรกร | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการเกษตรอินทรีย์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น