คลังเก็บหมวดหมู่: ศจช.

กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการ one stop service และโครงการต่างๆ ณ สำนักเกษตรอำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 20-21 มกราคม 2564  นางสุมนรัตน์ น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศจช., ศดปช. | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ สำรวจโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงพืชผัก พร้อมทั้งสอนการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศจช., ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากหนอนหัวดำ ในแปลงมะพร้าว และปล่อยเเตนเบียน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศจช. | ใส่ความเห็น

บูรณาการร่วมกับ กศน. อำเภอเกาะพะงัน และกรมวิชาการเกษตร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราและสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืชและแมลง

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศจช., เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น