คลังเก็บหมวดหมู่: ศดปช.

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ร่วมตรวจรับเครื่องผสมปุ๋ย โครงการ one stop service ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศดปช. | ใส่ความเห็น

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจให้แก่สมาชิก ศดปช. ครั้งที่ 2

วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2564 นางสุมนรัตน์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศดปช. | ใส่ความเห็น

กลุ่มอารักขาพืช ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการ one stop service และโครงการต่างๆ ณ สำนักเกษตรอำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 20-21 มกราคม 2564  นางสุมนรัตน์ น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศจช., ศดปช. | ใส่ความเห็น

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม, ศดปช. | ใส่ความเห็น