คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

ติดตามการปลูกพืชโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 และแจกเมล็ดพันธุ์ผัก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ, เกษตรทฤษฎีใหม่ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการเกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ, เกษตรทฤษฎีใหม่ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเก็บเกี่ยวมะพร้าว อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ติดตามแปลงตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสุมนรัตน์ นาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ, ศจช. | ใส่ความเห็น