คลังเก็บหมวดหมู่: ยุวเกษตรกร

จัดกิจกรรมยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนบ้านใต้

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยุวเกษตรกร | ใส่ความเห็น

งานส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยุวเกษตรกร | ใส่ความเห็น

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยุวเกษตรกร | ใส่ความเห็น