คลังเก็บหมวดหมู่: ศพก.

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศพก. | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร และเยี่ยมเยียน ศพก และแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศพก., แปลงใหญ่ | ใส่ความเห็น

ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท้องนาง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิสาหกิจชุมชน, ศพก. | ใส่ความเห็น