คลังเก็บหมวดหมู่: บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ

เกษตรเกาะพะงัน ร่วมประชุม ในการดำเนินการขอมาตรฐาน อย. และ มาตรฐาน GMP

วันที่ 23- 24 มีนาคม 2564  นางสุมนรัตน์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ, วิสาหกิจชุมชน | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสูตร “ การผลิตและการขยายพันธุ์พืช ”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการถนนกินได้ ปลอดภัย ไร้สารพิษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ | ใส่ความเห็น

ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการถนนกินได้ ปลอดภัย ไร้สารพิษ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ | ใส่ความเห็น