คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน เข้าสวัสดีปีใหม่นายอำเภอเกาะพะงัน และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และร่วมลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิต

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, เกษตรทฤษฎีใหม่ | ใส่ความเห็น

ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการถนนกินได้ ปลอดภัย ไร้สารพิษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ | ใส่ความเห็น

ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการถนนกินได้ ปลอดภัย ไร้สารพิษ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ | ใส่ความเห็น