คลังเก็บหมวดหมู่: เกษตรอินทรีย์

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อกม.

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพะงัน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพะงัน

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น