คลังเก็บหมวดหมู่: การประชุม

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม, ศดปช. | ใส่ความเห็น

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม, บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ | ใส่ความเห็น

ประชุมหมู่บ้านประจำเดือนตุลาคม หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพะงัน

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

ประชุมสรุปงานประจำสัปดาห์ ตามระบบ T&V System

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น