คลังเก็บหมวดหมู่: แปลงใหญ่

เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ฯ แก่สมาชิกแปลงใหญ่มะพร้าว

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แปลงใหญ่ | ใส่ความเห็น

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร และเยี่ยมเยียน ศพก และแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศพก., แปลงใหญ่ | ใส่ความเห็น

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แปลงใหญ่ | ใส่ความเห็น

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แปลงใหญ่ | ใส่ความเห็น