คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสูตร “ การผลิตและการขยายพันธุ์พืช ”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสุมนรัตน์ นาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ร่วมประชุมแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรง อำเภอเกาะพะงัน

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2563 นางสุมนรัตน์ นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน วิสาหกิจชุมชน, แปลงใหญ่, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ลงพื้นที่ สำรวจโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงพืชผัก พร้อมทั้งสอนการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศจช., ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น