ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team)

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอบ้านเกาะพะงัน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน Operation Team (OT) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีคณะทำงาน OT ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ มีแปลงใหญ่ทั้งหมด จำนวน 2 แปลง เสนองบประมาณ 6 ล้านบาท และ ศพก. (ศูนย์หลัก) จำนวน 1 ศูนย์ เสนองบประมาณ 500,000 บาท ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสท์ใน การประชุม | ใส่ความเห็น

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบนมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาพะงัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ช่วงเช้าร่วมพิธีลงนามถวายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบนมราชินี โดยมีนายพูลศักดิ์ โสภณประทุมรักษ์ นายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธาน และเป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่และ อาสาสมัครเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงัน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” นำสิ่งของเครื่องใช้ใส่ “ตู้ปันสุข” หน้าอำเภอเกาะพะงัน เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ดำเนินการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านโควิด ปลูกผักครัวเรือน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่และปลูกผักสวนครัว บริเวณสำนักงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรที่สนใจ ในโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านโควิด

โพสท์ใน เกษตรอินทรีย์ | ใส่ความเห็น

ให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิท19 (COVID-19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน ให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิท19 (COVID-19) โดยมีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร เนื่องจากมีประกันสังคมมาตรา 33 มายื่นอุทธรณ์ จำนวน 9 ราย และให้บริการตรวจสอบข้อมูลแก่เกษตรกรที่เข้ามาสอบถามข้อมูล ทางสำนักงานได้ตรวจสอบและได้แจ้งให้เกษตรกรทราบและรอการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. ต่อไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน

โพสท์ใน ทะเบียนเกษตรกร | ใส่ความเห็น