ประมวลภาพกิจกรรม

เกษตรอำเภอ
วันที่ 23 เมษายน 2562 นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้นางบุษรา ชุมแก้ว เกษตรอำเภอเกาะพะงัน ร่วมเป็นเกียรติ
และชมกิจกรรมภายในงาน "พระจันทร์หลากสี..ที่พะงัน"
(Koh Phangan Colormoon Festival 2019) และร่วมจัดนิทรรศการในงาน
เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริมในสวนมะพร้าวของเกษตรกรแปลงใหญ่

ประมวลภาพกิจกรรม

  กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร : เมื่อ ๑ พ.ค.๒๕๖๒
นางบุษรา ชุมแก้ว เกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วย
นางสุมนรัตน์ นาคมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ
ติดตามงานปรับปรุงโรงเรือนการแปรรูปผลผลิตจาก
มะพร้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าว
เกาะพะงัน ภายใต้แปลงใหญ่มะพร้าว ณ หมู่ที่ 4
ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี..
  อ่านต่อ...คลิ๊กเลย >>
   
  เกษตรทฤษฎีใหม่.. :: เมื่อ ๑ พ.ค.๒๕๖๒
นางบุษรา ชุมแก้ว เกษตรอำเภอเกาะพะงันพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของนางสุมาลา ศิริโภคพัฒน์ สมาชิกแปลงใหญ่
มะพร้าวเกาะพะงัน ดำเนินการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
ในพื้นที่จำนวน 5 ไร่ มีกิจกรรม ไม้ผล ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
ณ หมู่ที่ 3 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ..
  อ่านต่อ...คลิ๊กเลย >>
   
: