จังหวัดติดตามนิเทศงาน

    นายชลินทร์ ประพฤติตรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะ
ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน พร้อมติดตามการดำเนินงาน
โครงการประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

ประมวลภาพกิจกรรม

  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว : เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๕๔
สนง.เกษตรอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกิจกรรมการจัดงาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว "Seafood Village and Romantic Island
Festival ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ ก.พ. ๕๕ ณ บ้านโฉลกหลำ
  อ่านต่อ...คลิ๊กเลย >>
   
  รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ :: เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๕๕
นายประเวศ ไทยประยูร นายอำเภอเกาะพะงัน นายเทพ
รัตนทิฆัมพร เกษตรอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดรณรงค์ป้องกัน
การระบาดหนอนหัวดำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใต้
  อ่านต่อ...คลิ๊กเลย >>
   
  ประชุมวิสาหกิจชุมชน :: เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๕๕
นายประเวศ ไทยประยูร นายอำเภอเกาะพะงัน ร่วมประชุม
วางแผนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าว
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงัน
  อ่านต่อ...คลิ๊กเลย >>